or empty cart

De Fuster a Pla amb camí de tornada

De Fuster a Pla amb camí de tornada Image

Isidre Crespo Redondo

Diàleg literari que al llarg de dècades mantingueren els dos grans prosistes de la nostra literatura en el segle xx, reunit amorosament i minuciosament per Isidre Crespo.


2002. Edició rustica 414 pàgines. ISBN: 84-86927-57-9

De Fuster a Pla amb camí de tornada

De Fuster a Pla amb camí de tornada Image

Isidre Crespo Redondo

Diàleg literari que al llarg de dècades mantingueren els dos grans prosistes de la nostra literatura en el segle xx, reunit amorosament i minuciosament per Isidre Crespo.


2002. Edició rustica 414 pàgines. ISBN: 84-86927-57-9