Com contar una història

Nom de l’activitat

 Taller de Narrativa. “Com contar una història”.

Nom del responsable

 Mariano Lloret

Nivell al que va dirigit

 A partir de 10 anys

Durada aproximada

 2 hores

Disponibilitat horària

De 9h a 14h

Breu descripció de l’activitat

S’explicaran les consignes principals a l’hora d’estructurar una història. Tres actes, Incident Incitador, Punt de gir, Clímax, etc. Així mateix es vorà com s’ha de construir el personatge.

L’alumne descobrirà ferramentes amb les que contemplarà la creació d’una història des d’un prisma més tècnic, més assequible i més fàcil, que a més l’ajudarà a despertar la creativitat “literària”.  

Alguna cosa a comentar

Este taller val tant per a novel·la com per a relat o teatre. 

Informacio

 

 

 

BOTO-TORNARS