Contacontes: “Misteriosa desaparició a la marjal”

Nom de l’activitat

Contacontes: MISTERIOSA DESAPARICIÓ A LA MARJAL

Nom de la responsable

Joaquina Barba

Nivell al que va dirigit

1er i 2n de primària

Durada aproximada

45 minuts

Disponibilitat horària

7 i 11 de matí de 12 a 13 hores

7, 8, 9 10 i 11 de vesprada( A partir de les 15 hores)

Breu descripció de l’activitat

1- Presentació del llibre.

2- Narració de la història.

En primer lloc explicaré la inspiració i motivació per escriure l’obra.

A continuació s’oferirà als participants la possibilitat d’interpretar alguns dels personatges mitjançant el material que jo aportaré, elaborat prèviament.

Informacio

 

 

 

 

BOTO-TORNARS