Fem Rap

Nom de l’activitat "Fem Rap"
Nom de la responsable Dani Vidal
Nivell al que va dirigit ESO
Durada aproximada 1 h.
Disponibilitat horària 7, 8 o 11 de maig
Breu descripció de l’activitat  En aquest taller es donaran les pautes per a fer lletres de rap i poder quadrar-les amb bases de música (temàtica, rima, estructura, relació ritme de la base musical amb les frases, etc.). L'alumnat crearà per xicotets grups alguns fragments per després quadrar-los i rapejar-los amb una base musical.
Comentaris Taller del CEFIRE

Informacio

 

 

 

BOTO-TORNARS