La delicada de Gandia

Nom de l’activitat

La delicada de Gandia

Nom de la responsable

Vicenta Llorca i Manola Roig

Nivell al que va dirigit

Primària

Durada aproximada

1 hora 30 minuts

Disponibilitat horària

Tots els matins

Breu descripció de l’activitat

Aproximació a la llegenda des de la perspectiva actual destacant els valors ètics, morals, històrics, artístics, educatius, etc. El taller va acompanyat per un PowerPoint explicatiu i posteriors activitats de creació artística.

Comentaris

Es necessita reproductor i pantalla, recomanable per a grups no superiors a 40 persones

 

Informacio

 

 

 

BOTO-TORNARS