Taller de Creació literària

Nom de l’activitat                Creació literària
Nom de la responsable       Mercè Climent
Nivell al que va dirigit        ESO I Batxillerat.
Durada aproximada           1 hora
Disponibilitat horària        Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de matí.
Breu descripció de l’activitat
 Xerrada sobre el procés de creació literària i iniciació a l’escriptura creativa amb activitats pràctiques.
Alguna cosa a comentar  Projecció d’imatge i so.

Informacio

 

 

 

 

BOTO-TORNARS