Taller de poesia

Nom de l’activitat

 TALLER DE POESIA

Nom del responsable

 JOAN FRANCESC PERIS

Nivell al que va dirigit

 6É DE PRIMÀRIA I PRIMER CICLE D’ESO

Durada aproximada

 60 MIN.

Disponibilitat horària

 VESPRADES DILLUNS, DIMARTS, DIJOUS I DIMECRES MATÍ.

Breu descripció de l’activitat

 L’activitat és una iniciació a la poesia i a recitar poemes. Un grup no major de 20 alumnes.

Alguna cosa a comentar

 Estaria bé disposar d'un ordenador i pantalla.

 

Informacio

 

 

 

 

BOTO-TORNARS