Taller de poesia: “El viatge de la poesia”

Nom de l’activitat

El viatge de la poesia

Nom de la responsable

Joaquina Barba

Nivell al que va dirigit

3er i 4rt de primària

Durada aproximada

45 minuts

Disponibilitat horària

7 i 11 de matí de 12 a 13 hores

7, 8, 9 10 i 11 de vesprada (a partir de les 15 hores)

Breu descripció de l’activitat

1- Presentació del pomeari «POEMES VIATGERS.

2- Lectura de poemes (de part de l’autora i demanda de voluntaris).

3- taller composició de poemes.

 

En primer lloc, faré una introducció del procés de creació del poemari esmentat.

A continuació faré la lectura d’alguns poemes i convidaré a l’alumnat a llegir-ne i treballar l’entonació correcta.

Finalment, amb material que jo porte elaborat es farà , demanat voluntaris, la composició i creació de poemes.

Informacio

 

 

 

 

BOTO-TORNARS