Nom de l’activitat

"Xics futbol xiques balet, ho parlem?"

Nom de la responsable

José Luis Chofre

Nivell al que va dirigit

5é i 6é de primària

Durada aproximada

45 minuts

Disponibilitat horària

Tots els dies

Breu descripció de l’activitat

En aquest taller es fa una tertúlia dialògica al voltant dels rols de gènere mitjançant la lectura d'un article periodístic. Propiciem un espai de diàleg igualitari i transformador on els xiquets i xiquetes poden verbalitzar en un context segur les pròpies creences i els aportem claus fonamentades en orientacions internacionals en la superació de la VdG.

Comentaris

Taller del CEFIRE

Informacio

 

 

 

BOTO-TORNARS