ALFONS ROIG I JUAN GIL-ALBERT  (II)

ALFONS ROIG I JUAN GIL-ALBERT (II)

Juan Gil-Albert és un clàssic intemporal. L’afirmació no és meua, és d’un clàssic viu de la poesia, Francisco Brines. Intemporal perquè el seu llenguatge poètic s’entén hui i es podria entendre en el segle XVI; el seu tema igualment: el pas...