Col·lecció Alfons el Vell

Sort By
Categories
CEIC AV

Òscar Martí, David Gomar i Vicent Cervera.

La Safor és mar i platja, món rural i centre comercial, festes i gastronomia, els grans clàssics del segle XV i la família Borja, però també muntanyes, valls, rius, boscos, barrancs, fonts, marjals, vies verdes, castells, monestirs, aqüeductes, coves i avencs, amb un nexe comú: una xarxa de sendes de muntanya i de pistes forestals que demanen ser explorades i que ens conduiran a tota mena de tresors naturals que desitjarem revisitar sovint, perquè ens esperen i els tenim colpidorament props, a un tir de pedra.

2010. Edició rustica 403 pàgines. ISBN: 978-84-96839-30-4.
15€

AADD

El llibre convida a mantenir les postures crítiques i a renovellar permanentment el compromís amb l’educació tot “recordant el futur”, o siga el que resta per fer i els reptes que s’hi hauran de superar.


2008. Edició rustica 425 pàgines. ISBN: 978-84-96839-10-6.

V JORNADES D’HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ VALENCIANA

El llibre aborda el tema del patrimoni historicoeducatiu valencià com un instrument important per al coneixement i la reconstrucció de les pràctiques escolars i per a la interpretació de la relació entre l’escola i la societat al llarg del temps. Un patrimoni amplíssim, tant de caràcter material com immaterial, que, malgrat la seua humilitat, resulta ben valuós per a l’investigador com un recurs complementari per a l’anàlisi i la comprensió de la vida escolar. I que, d’altra banda, també és molt apreciat per la ciutadania perquè es lliga íntimament a les seues vivències infantils. En conseqüència, després d’exposar l’estat de la qüestió, s’hi remarca la necessitat de recuperar-lo, per a la qual cosa s’hi elaboren propostes i s’hi reclamen iniciatives,  tant institucionals com ciutadanes, que alliberen el patrimoni escolar de la incúria i el posen al servei de la societat.

2011. Edició rustica 312 pàgines. ISBN: 978-84-96839-39-7
12€

Santiago Garcia Català

Amb aquesta obra es pretén abordar el coneixement dels bolets que creixen als nostres ecosistemes. El lector hi trobarà la informació per a identificar les principals espècies que es poden recol·lectar durant les eixides pels paratges de la Safor i els seus voltants.


2010. Edició rustica 220 pàgines. ISBN: 978-84-96839-28.

12€

Xavier Ródenas Mayor, Josep Sendra Pérez i José María Peiró Barrero

El llibre obri un debat sobre la protecció i la gestió dels boscos actuals i proposa un mètode per a determinar la maduresa dels espais naturals i la creació d’una xarxa de reserves forestals mitjançant la participació social.


2007. Edició rustica 184 pàgines. ISBN: 978-84-96839-07-6.

Emili Casanova i Gabriel Garcia Frasquet

Vint-i-un escriptors valencians actuals parlen sobre les característiques de la seua llengua literària, de les relacions que mantenen amb correctors i editors, dels autors que més els han influït i de les motivacions que els mouen a continuar escrivint. Amb el seu treball i el seu art han bastit una llengua literària bella, natural i moderna aplicant el principi del policentrisme convergent i han contribuït a la creació d’una literatura homologable a qualsevol altra europea. El llibre ens en dóna les claus.

2009. Edició rustica 252 pàgines. ISBN: 978-84-96839-20-5.
18€

Gonçal Castelló

Presentem les memòries de Gonçal Castelló, inèdites fins a l’actualitat.
Castelló afirmava: «Vaig ser escriptor fonamentalment per les circumstàncies dels anys dramàtics que vaig viure. (…)  Jo havia de ser com un memorialista que donés fe del drama passat al País Valencià. Per això cal recuperar la memòria històrica. (…) “Un poble que oblida el seu passat immediat està condemnat a reviure’l”. Certament això és el que va ocórrer en la pregonada transició cap a la democràcia. Molts fets i situacions varen ser conscientment ocultats. Es va fer córrer un teló per tapar-los, i crec que els meus llibres, potser demà, serviran per a allò que varen ser creats. Així ho espere!»

Edició a cura d’Àngel Velasco


2010. Edició rustica 600 pàgines. ISBN: 978-84-96839-34-2.

12€

E. Mainar, J.M. Santacreu, R. Llopis

El llibre estudia les últimes setmanes de guerra a Gandia i, sobretot, l’episodi que marcaria un dels darrers capítols de la Segona República espanyola, la fugida o embarcament del Consejo Nacional de Defensa, que poques setmanes abans s’havia fet càrrec del control del que restava de territori republicà. És un dels fets que marquen el final de la Guerra Civil espanyola i que encara és molt desconegut.


2010. Edició rustica pàgines. ISBN: 978-84-96839-32-8

Leandro Calvo, Josep M. Ferrairó (Editor)

El P. Leandro Calvo realitzà un valuós treball d’observació, investigació i difusió sobre la geologia i la hidrografia de la comarca de la Safor i d’altres territoris valencians que es convertí en un referent per als estudis posteriors sobre aquestes disciplines. Inclou sèrie estratigràfica desplegable, a banda.

2008. Edició rustica 496 pàgines. ISBN: 978-84-96839-09-0.

Francesc Pons Fuster

La Germania a Gandia i el duc Joan de Borja és la narració documentada del protagonisme que els pertocà als veïns de Gandia en la revolta més formidable de la història dels valencians. D’aquells vint-i-dos veïns oblidats en el vells papers que, decidits a agermanar-se, forçaren els senyors a una guerra les conseqüències de la qual s’arrossegaren durant molt de temps.

2008. Edició rustica 288 pàgines. ISBN: 978-84-96839-13-7.
12€

Juan Francisco Pardo Molero

En un segle de guerres, revoltes i perill a la costa com va ser el xvi al País Valencià, les obligacions d’autodefensa de les localitats i dels senyorius tingueren una enorme rellevància. L’estat d’Oliva, és a dir la vila d’eixe nom i el senyoriu comtal, hagué d’assumir la necessitat de defensar el seu territori, bastir muralles adequades a les tècniques militars de l’època, formar un arsenal i mantenir ensinistrada la seua població. Una població que, mitjantçant el servei d’host i milícia, no només renovava els lligams de fidelitat amb el seu senyor i la Monarquia, sinó que reafirmava els seus drets de participació en la vida local. Aquest llibre tracta d’eixa història, en la qual es barregen la guerra, la defensa, la política i la identitat.


2011. Edició rustica 180 pàgines. ISBN: 978-84-96839-40-3.

12€

Juan Vicente Marsilla. (En premsa. Disponible tardor 2010)

“La Taula del Senyor Duc” tracta d’escodrinyar com per una finestreta l’interior del palau d’una de les famílies més importants del nostre passat medieval: la dels ducs reials de Gandia, analitzant especialment tot allò relatiu a la seua alimentació i la dels seus seguicis. Des de l’estudi  dels servidors encarregats d’assegurar l’abastiment i de servir els banquets, a la valoració dels distints menjars i condiments en la seua dieta, passant per les refinades formes de preparar els aliments o de comportar-se a taula, tot ens ajuda a comprendre aquelles “màquines de consumir” que eren les corts senyorials de la Baixa Edat Mitjana, i demostra la complexitat i la importància d’una època que va marcar els comportaments posteriors de la nostra societat, donant origen a conceptes tan actuals com són “gastronomia”, “moda”, “luxe” o “etiqueta”.


2010. Edició rustica 228 pàgines. ISBN: 978-84-96839-33-5. Preu: 12 €

12€

Virginia Garófano et alii

En el llibre es fa un diagnóstic ecològic de les riberes, s’analitzen l’evolució històrica dels cabals circulants i la influència d’aquestos sobre les comunitats vegetals de ribera, i s’apunten una sèrie d’actuacions per a la gestió de l’aigua i l’establiment d’un régim ambiental de cabals per a conservar i regenerar la vegetació ripària.

El treball suposa una profunda investigació de camp i un minuciós recorregut per les riberes del Serpis per tal d’estudiar el seu estat ecològic, que ens permet acompanyar els autors en un recorregut per aquest meravellós territori.


2009. Edició rustica 228 pàgines. ISBN: 978-84-96839-18-2.

15€

Vicente León Navarro

El coneixement i l’afany de saber van units a la voluntat dels homes de penetrar i descobrir els misteris més pregons, d’esborrar la ignorància i crear una societat més lliure i feliç. Tanmateix, van ser controlats pels qui exercien el  poder, els quals, per motius polítics, econòmics o religiosos, en restringiren els beneficis en favor d’uns grups socials reduïts. La lluita per ampliar el dret al saber ha estat present en cada segle amb resultats ben diversos. Aquest llibre pretén mostrar una visió succinta de les diferents òptiques que mantingueren jesuïtes, escolapis i il·lustrats sobre l’educació i el seu desenvolupament. I no tan sols sobre el procés d’instrucció escolar, sinó també sobre la cosmovisió que cada grup representava a escala general i particular, com podia observar-se a la ciutat de València, on els uns i els altres pugnaven pel control educatiu. O a Gandia, on els jesuïtes n’exercien el monopoli.


2010. Edició rustica 312 pàgines. ISBN: 978-84-96839-38-0

12€

Josep Lluís Barona et al. Ximo Guillem-Llobat i Gabriel Garcia Frasquet (eds.)

El llibre és un homenatge a la figura del metge i etnobotànic Joan Pellicer, que tantes aportacions realitzà sobre aquestos temes.

Salut, alimentació i medi  rural constitueixen els tres eixos del llibre on arxivers, metges i etnobotànics, amb les seues ponències (Josep L. Barona, Enrique Perdiguero, Ximo Guillem-Jesús Alonso i Josep Bernabeu) i comunicacions, analitzen les interaccions que s’hi produeixen, tot mostrant un especial interés  en la diversitat de pràctiques  i coneixements  alimentaris i sanitaris que han coexistit, i coexisteixen, en el nostre medi rural.

CEIC AV
12€

Juan Francisco Pardo Molero

En un segle de guerres, revoltes i perill a la costa com va ser el xvi al País Valencià, les obligacions d’autodefensa de les localitats i dels senyorius tingueren una enorme rellevància. L’estat d’Oliva, és a dir la vila d’eixe nom i el senyoriu comtal, hagué d’assumir la necessitat de defensar el seu territori, bastir muralles adequades a les tècniques militars de l’època, formar un arsenal i mantenir ensinistrada la seua població. Una població que, mitjantçant el servei d’host i milícia, no només renovava els lligams de fidelitat amb el seu senyor i la Monarquia, sinó que reafirmava els seus drets de participació en la vida local. Aquest llibre tracta d’eixa història, en la qual es barregen la guerra, la defensa, la política i la identitat.


2011. Edició rustica 180 pàgines. ISBN: 978-84-96839-40-3.

12€

Xavier Ródenas Mayor, Josep Sendra Pérez i José María Peiró Barrero

El llibre obri un debat sobre la protecció i la gestió dels boscos actuals i proposa un mètode per a determinar la maduresa dels espais naturals i la creació d’una xarxa de reserves forestals mitjançant la participació social.


2007. Edició rustica 184 pàgines. ISBN: 978-84-96839-07-6.

Leandro Calvo, Josep M. Ferrairó (Editor)

El P. Leandro Calvo realitzà un valuós treball d’observació, investigació i difusió sobre la geologia i la hidrografia de la comarca de la Safor i d’altres territoris valencians que es convertí en un referent per als estudis posteriors sobre aquestes disciplines. Inclou sèrie estratigràfica desplegable, a banda.

2008. Edició rustica 496 pàgines. ISBN: 978-84-96839-09-0.
15€

AADD

El llibre convida a mantenir les postures crítiques i a renovellar permanentment el compromís amb l’educació tot “recordant el futur”, o siga el que resta per fer i els reptes que s’hi hauran de superar.


2008. Edició rustica 425 pàgines. ISBN: 978-84-96839-10-6.

Francesc Pons Fuster

La Germania a Gandia i el duc Joan de Borja és la narració documentada del protagonisme que els pertocà als veïns de Gandia en la revolta més formidable de la història dels valencians. D’aquells vint-i-dos veïns oblidats en el vells papers que, decidits a agermanar-se, forçaren els senyors a una guerra les conseqüències de la qual s’arrossegaren durant molt de temps.

2008. Edició rustica 288 pàgines. ISBN: 978-84-96839-13-7.
12€

Virginia Garófano et alii

En el llibre es fa un diagnóstic ecològic de les riberes, s’analitzen l’evolució històrica dels cabals circulants i la influència d’aquestos sobre les comunitats vegetals de ribera, i s’apunten una sèrie d’actuacions per a la gestió de l’aigua i l’establiment d’un régim ambiental de cabals per a conservar i regenerar la vegetació ripària.

El treball suposa una profunda investigació de camp i un minuciós recorregut per les riberes del Serpis per tal d’estudiar el seu estat ecològic, que ens permet acompanyar els autors en un recorregut per aquest meravellós territori.


2009. Edició rustica 228 pàgines. ISBN: 978-84-96839-18-2.

Emili Casanova i Gabriel Garcia Frasquet

Vint-i-un escriptors valencians actuals parlen sobre les característiques de la seua llengua literària, de les relacions que mantenen amb correctors i editors, dels autors que més els han influït i de les motivacions que els mouen a continuar escrivint. Amb el seu treball i el seu art han bastit una llengua literària bella, natural i moderna aplicant el principi del policentrisme convergent i han contribuït a la creació d’una literatura homologable a qualsevol altra europea. El llibre ens en dóna les claus.

2009. Edició rustica 252 pàgines. ISBN: 978-84-96839-20-5.
12€

Josep Lluís Barona et al. Ximo Guillem-Llobat i Gabriel Garcia Frasquet (eds.)

El llibre és un homenatge a la figura del metge i etnobotànic Joan Pellicer, que tantes aportacions realitzà sobre aquestos temes.

Salut, alimentació i medi  rural constitueixen els tres eixos del llibre on arxivers, metges i etnobotànics, amb les seues ponències (Josep L. Barona, Enrique Perdiguero, Ximo Guillem-Jesús Alonso i Josep Bernabeu) i comunicacions, analitzen les interaccions que s’hi produeixen, tot mostrant un especial interés  en la diversitat de pràctiques  i coneixements  alimentaris i sanitaris que han coexistit, i coexisteixen, en el nostre medi rural.

12€

Santiago Garcia Català

Amb aquesta obra es pretén abordar el coneixement dels bolets que creixen als nostres ecosistemes. El lector hi trobarà la informació per a identificar les principals espècies que es poden recol·lectar durant les eixides pels paratges de la Safor i els seus voltants.


2010. Edició rustica 220 pàgines. ISBN: 978-84-96839-28.

Òscar Martí, David Gomar i Vicent Cervera.

La Safor és mar i platja, món rural i centre comercial, festes i gastronomia, els grans clàssics del segle XV i la família Borja, però també muntanyes, valls, rius, boscos, barrancs, fonts, marjals, vies verdes, castells, monestirs, aqüeductes, coves i avencs, amb un nexe comú: una xarxa de sendes de muntanya i de pistes forestals que demanen ser explorades i que ens conduiran a tota mena de tresors naturals que desitjarem revisitar sovint, perquè ens esperen i els tenim colpidorament props, a un tir de pedra.

2010. Edició rustica 403 pàgines. ISBN: 978-84-96839-30-4.
12€

E. Mainar, J.M. Santacreu, R. Llopis

El llibre estudia les últimes setmanes de guerra a Gandia i, sobretot, l’episodi que marcaria un dels darrers capítols de la Segona República espanyola, la fugida o embarcament del Consejo Nacional de Defensa, que poques setmanes abans s’havia fet càrrec del control del que restava de territori republicà. És un dels fets que marquen el final de la Guerra Civil espanyola i que encara és molt desconegut.


2010. Edició rustica pàgines. ISBN: 978-84-96839-32-8

12€

Juan Vicente Marsilla. (En premsa. Disponible tardor 2010)

“La Taula del Senyor Duc” tracta d’escodrinyar com per una finestreta l’interior del palau d’una de les famílies més importants del nostre passat medieval: la dels ducs reials de Gandia, analitzant especialment tot allò relatiu a la seua alimentació i la dels seus seguicis. Des de l’estudi  dels servidors encarregats d’assegurar l’abastiment i de servir els banquets, a la valoració dels distints menjars i condiments en la seua dieta, passant per les refinades formes de preparar els aliments o de comportar-se a taula, tot ens ajuda a comprendre aquelles “màquines de consumir” que eren les corts senyorials de la Baixa Edat Mitjana, i demostra la complexitat i la importància d’una època que va marcar els comportaments posteriors de la nostra societat, donant origen a conceptes tan actuals com són “gastronomia”, “moda”, “luxe” o “etiqueta”.


2010. Edició rustica 228 pàgines. ISBN: 978-84-96839-33-5. Preu: 12 €

18€

Gonçal Castelló

Presentem les memòries de Gonçal Castelló, inèdites fins a l’actualitat.
Castelló afirmava: «Vaig ser escriptor fonamentalment per les circumstàncies dels anys dramàtics que vaig viure. (…)  Jo havia de ser com un memorialista que donés fe del drama passat al País Valencià. Per això cal recuperar la memòria històrica. (…) “Un poble que oblida el seu passat immediat està condemnat a reviure’l”. Certament això és el que va ocórrer en la pregonada transició cap a la democràcia. Molts fets i situacions varen ser conscientment ocultats. Es va fer córrer un teló per tapar-los, i crec que els meus llibres, potser demà, serviran per a allò que varen ser creats. Així ho espere!»

Edició a cura d’Àngel Velasco


2010. Edició rustica 600 pàgines. ISBN: 978-84-96839-34-2.

15€

Vicente León Navarro

El coneixement i l’afany de saber van units a la voluntat dels homes de penetrar i descobrir els misteris més pregons, d’esborrar la ignorància i crear una societat més lliure i feliç. Tanmateix, van ser controlats pels qui exercien el  poder, els quals, per motius polítics, econòmics o religiosos, en restringiren els beneficis en favor d’uns grups socials reduïts. La lluita per ampliar el dret al saber ha estat present en cada segle amb resultats ben diversos. Aquest llibre pretén mostrar una visió succinta de les diferents òptiques que mantingueren jesuïtes, escolapis i il·lustrats sobre l’educació i el seu desenvolupament. I no tan sols sobre el procés d’instrucció escolar, sinó també sobre la cosmovisió que cada grup representava a escala general i particular, com podia observar-se a la ciutat de València, on els uns i els altres pugnaven pel control educatiu. O a Gandia, on els jesuïtes n’exercien el monopoli.


2010. Edició rustica 312 pàgines. ISBN: 978-84-96839-38-0

V JORNADES D’HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ VALENCIANA

El llibre aborda el tema del patrimoni historicoeducatiu valencià com un instrument important per al coneixement i la reconstrucció de les pràctiques escolars i per a la interpretació de la relació entre l’escola i la societat al llarg del temps. Un patrimoni amplíssim, tant de caràcter material com immaterial, que, malgrat la seua humilitat, resulta ben valuós per a l’investigador com un recurs complementari per a l’anàlisi i la comprensió de la vida escolar. I que, d’altra banda, també és molt apreciat per la ciutadania perquè es lliga íntimament a les seues vivències infantils. En conseqüència, després d’exposar l’estat de la qüestió, s’hi remarca la necessitat de recuperar-lo, per a la qual cosa s’hi elaboren propostes i s’hi reclamen iniciatives,  tant institucionals com ciutadanes, que alliberen el patrimoni escolar de la incúria i el posen al servei de la societat.

2011. Edició rustica 312 pàgines. ISBN: 978-84-96839-39-7
10€

Rosanna Cantavella

Amb motiu del VI Centenari de la Mort d’Alfons el Vell, duc reial de Gandia, la institució que s’honora a dur el seu nom ha publicat La lletra a sa filla Joana, de càstig e de bons nodriments que el mateix duc va escriure a la seua filla amb bons consells quan se n’havia de separar perquè la maridava. L’edició i la glossa del text han estat a càrrec de la professora Rosanna Cantavella, especialista en la literatura medieval i concretament en aquest tipus de textos relatius a l’educació femenina. És un bon homenatge a una de les figures més destacades de la Corona d’Aragó, que creà a Gandia una cort literària que possibilità l’eclosió dels nostres grans escriptors clàssics.


2012. Edició rustica pàgines.

30€

Vicent Pellicer Rocher

Concebut com un manual d’història de l’art, el llibre estudia la major part dels elements artístics —arquitectura, pintura i escultura— relacionats amb la Safor des del període gòtic fins al neoclassicisme de finals del segle XVIII, n’estableix les possibles interrelacions i influències i els integra dins dels seus corresponents corrents històrics. D’aquesta manera podem arribar més fàcilment al coneixement general del fet artístic en la història del nostre país i, per extensió, en la resta del context occidental. En altres paraules, calia que l’art fet a la Safor rebera l’atenció que el seu alt valor cultural requereix per tal d’universalitzar-lo.


2007. Edició cartone 412 pàgines. ISBN: 978-84-86927-33-2.

30€

Ximo Company

El llibre està constituït per tres grans blocs relacionats entre si. El primer estudia la pintura hispana que va de 1450 a 1525. El segon, que és el més important, està dedicat a la figura i l’obra de Paolo da San Leocadio (1447-1520), considerat ací com un gran mestre i com un decisiu impulsor del Renaixement a Espanya. El tercer, també d’una gran importància, recull un valuós corpus documental sobre la pintura i la densitat humana i social de Paolo da San Leocadio en terres valencianes. Finalment, un bon grapat d’il·lustracions, imprescindibles en tot llibre d’història de l’art, ajuden a gaudir de la grandesa de les diverses obres estudiades i a fer-les més entenedores. (Edició bilingüe valencià-castellà).


2007. Edició cartone 678 pàgines. ISBN: 84-86927-95-1

5€

Joan M. Monjo

Llibre que tracta de la vida de Lluís Català i Serra i, especialment, de la seua tasca d’impulsor de la primera premsa comarcal, impressor, llibreter, poeta… Un personatge clau en la vida cultural de Gandia en les dues darreres dècades del segle XIX i les primeres del segle XX.


1985. Edició rustica 118 pàgines. ISBN: 84-505-2481-4.

7€

Martí Domínguez

En aquest llibre se’ns proposa certament un viatge i l’autor demostra conèixer ben bé l’itinerari. Comença a Xàtiva, bressol i punt de partida de la família Borja, transcorre la major part per Itàlia i arriba a Gandia, la destinació on ens espera el duc sant. Un viatge intens i suggeridor que ens porta del segle XV al XVI.


1985. Edició rustica 280 pàgines. ISBN: 84-505-2762-6

2,5€

Josep M. Cruselles, Rafael Narbona, Manuel Chinea, Immaculada Asíns

A partir dels seus fons arxivístics queda garantida l’accessibilitat a aquest arxiu parroquial, el qual possibilita no solament el coneixement d’un important fons documental sinó que, a més, permet de conèixer de forma continuada l’estat de l’evolució social, econòmica i demogràfica de la ciutat d’Oliva i la seua estructura religiosa.


1986. Edició rustica 80 pàgines. ISBN: 84-505-4615-X.

2,85€

Joaquim Egea

Aquest llibre repassa i analitza el desplegament urbà dels nuclis habitats de la Safor al llarg del temps, des de la situació actual i l’estat en què ens han arribat, posant especial èmfasi en l’estudi dels fenòmens de creixement i la recerca dels vestigis que se’ns presenten. Tot això ens durà a adoptar una visió geogràfica i territorialitzada de l’espai urbà i podrem així estudiarne el tipus de traçat i les parcel·lacions.


1986. Edició rustica 108 pàgines. ISBN: 84-505-4614-1.

3,80€

Jeroni Banyuls

El llibre abasta harmònicament des de l’anàlisi demogràfica general a l’estudi de l’espai urbà. Estudia Gandia des d’una doble vessant: d’una part, com espai urbà delimitat; i d’altra, dins l’espai comarcal mitjançant la projecció espacial dels components demogràfics i econòmics i el seu paper de centralitat en el medi que l’envolta.


1986. Edició rustica 110 pàgines. ISBN: 84-505-4613-3.

2,80€

Ricard Morant

Estudi del dialecte apitxat i l’anàlisi del cas de Gandia des d’una perspectiva sociolingüística.


1987. Edició rustica 96 pàgines. ISBN: 84-505-6505-7.

5€

Samuel Garrido

Monografia sobre la Safor que lliga l’estudi de les activitats socials i polítiques dels grups sorgits a la comarca sota la inspiració catòlica. El llibre demostra que, tant en la política com en el terreny social, els catòlics confessionals es quedaren sense espai, sumits en la contradicció.


1987. Edició rustica 184 pàgines. ISBN: 84-505-6730-0.

4€

Alfons Cucó

Fou, potser, el debat sobre propostes nacionals més important celebrat al País Valencià d’ençà 1977, si més no, per la qualitat dels pensadors i intel·lectuals que s’aplegaren a Bellreguard. L’objectiu era de plantejar iniciatives serioses de diàleg que ajudaren a bastir una proposta de futur autèntica i seriosa, així com il·lusionar un poble perquè puga ser protagonista de la seua història i de la seua situació en el futur dels pobles d’Europa.


1987. Edició rustica 86 pàgines. ISBN: 84-00-06679-0.

5€

Francesc Miret

La troballa del corpus poètic del Pare Miret, desaparegut arran dels fets revolucionaris de 1936, induí el Centre a editar aquesta obra pòstuma. L’estudi introductori que el precedeix intenta situar Miret i la seua obra en el panorama literari d’aleshores.


1987. Edició rustica 254 pàgines. ISBN: 84-00-00678-2.

5€

Jesús Villaplana

El nucli central d’aquest estudi són les espècies dels vertebrats vistes des d’un punt de vista sistemàtic, a més d’alguns capítols que ajuden a una millor comprensió de la seua distribució en la superfície comarcal, els seus aspectes més rellevants i la recollida de noms amb què s’hi coneixen.


1988. Edició rustica 224 pàgines. ISBN: 84-505-7402-1

6€

Jesús E. Alonso

El llibre s’estructura bàsicament en dues parts: la primera analitza el monestir com una entitat senyorial; la segona incideix especialment en el seu caràcter eclesiàstic. Això significa estudiar unes determinades relacions de producció, on la comunitat ocupa un lloc propi de l’estament privilegiat al qual pertany.


1988. Edició rustica 288 pàgines. ISBN: 84-86927-00-5.

5€

Vicent Olaso

La intenció fonamental del present treball és la recontrucció de la història de l’Hospital de Sant Marc de Gandia, únic establiment fix d’aquest tipus conegut a la ciutat durant segles, des dels seus inicis com un hospital medieval fins al primer terç del segle XIX.


1988. Edició rustica 224 pàgines. ISBN: 84-86927-04-8

8€

Gabriel Garcia Frasquet

El present llibre és un conscienciós compendi d’informacions hemerogràfiques molt variades que van des de l’acta puntual de les circumstàncies en què nasqué, visqué i morí cada periòdic fins a les referències biogràfiques dels editors, directors i redactors; sense que hi manquen notes referents a la influència que exercien sobre els seus conciutadans, els vaivens de les lluites polítiques, les fluctuacions de l’economia o els esdeveniments de la vida comunitària.


1988. Edició rustica 424 pàgines. ISBN: 84-86927-03-X.

8,50€

Ignasi Mora

Com recull el subtítol, és un viatge per la Safor,resultat de moltes hores de conversa, llargs passejos, i una reflexió constant entre dues persones que tenen en comú l’estima i la preocupació pel seu propi territori: Josep Camarena
i Ignasi Mora.


1988. Edició rustica 270 pàgines. ISBN: 84-86927-02-1.

6€

Josep Mascarell i Gosp

Obra composta per un estudi introductori que abasta la trajectòria personal i literària de l’autor dins del marc de la postguerra franquista al País Valencià, i al qual segueix l’edició pòstuma del mecanoscrit de la novel·la inèdita Romeu, un camarada, prohibida per la censura.


1991. Edició rustica 240 pàgines. ISBN: 84-600-7843-4.

6€

Josep Mascarell i Gosp

Versió reduïda de la tesi doctoral de l’autor, centrada en l’època feudal al País Valencià, dins del marc del senyoriu i la noblesa i, en concret, la vila de Gandia i el seu terme, la qual va estar transferida de la Corona a la família Borja el 1485. El nou caire adquirit per aquesta circumstància és el principal objecte d’anàlisi d’aquest estudi.


1991. Edició rustica 288 pàgines. ISBN: 84-86927-08-0.

6€

Júlia Salom

Aquest estudi, realitzat per un equip del departament de Geografia de la Universitat de València, ha elaborat el diagnòstic de la situació actual de l’anomenat territori de les Comarques Centrals Valencianes, determinant els punts forts i febles en relació amb el seu entorn econòmic, territorial i social. La seua intenció és que servesca de font tant als poders públics com als privats per a dissenyar estratègies de futur.


1993. Edició rustica 224 pàgines. ISBN: 84-86927-09-9.

Gabriel Garcia Frasquet

El llibre tracta de l’educació que s’impartia a l’Escola Pia gandiana, de l’escola de xiquets i d’adults a la comarca de la Safor i de la relació entre l’analfabetisme i la llengua pròpia entre el final del segle XVIII i la Segona República.

1994. Edició rustica 224 pàgines. ISBN: 84-86927-11-0.
11,50€

Joan Pellicer Bataller

Itineraris de llocs i rodals privilegiats del territori Diànic: La Costera, la Vall d’Albaida, la Safor, el Comtat, l’Alcoià, la Marina Alta i la Marina Baixa.


1995. Edició rustica 174 pàgines. ISBN: 84-86927-15-3

Josep Mª Ferrairó, Fermí Romaguera i Jesús Villaplana

En l’extensa bibliografia que ha proliferat sobre els itineraris de natura, no és habitual de trobar-se una guia d’aquestes característiques: una ruta sobre un itinerari estrictament urbà a Gandia. Al capdavall, la ciutat, com bé diu R. Folch, no és més que un altre ecosistema, potser el menys natural, però la diferència respecte dels altres tan sols és de grau.

1996. Edició rustica 200 pàgines. ISBN: 84-87593-32-1.
9€

Els escriptors saforencs a Josep Iborra

AADD

Reconeixença a una de les més eminents figures intel·lectuals valencianes: Josep Iborra. Tant la seua dedicació a la dignificació de la llengua i la literatura, com també la fecunditat cultural i social que generà la seua estada a Gandia, justifiquen l’existència d’aquest volum en què han col·laborat aquells saforencs que s’han dedicat a la creació i a la crítica literària, molts dels quals deuen a Josep Iborra el fet d’haver-los despertat la vocació i l’estímul necessari per poder-les conrear.


1997. Edició rustica 196 pàgines. ISBN: 84-86927-23-4.

Josep Bataller Calderon

Recull de rondalles i acudits arreplegats, classificats i delimitats per la seua procedència. És un material essencial tant des del punt de vista didàctic com literari, d’un gran valor per a la coneixença de la  nostra tradició oral.

1997. Edició rustica 148 pàgines. ISBN: 84-86927-22-6
9€

AADD

Conjunt de treballs històrics en homenatge a Josep Camarena per la seua labor en el camp de la història i la geografia, tant general com comarcal.


1997. Edició rustica 224 pàgines. ISBN: 84-86927-24-2.

8,70€

Jaume Castillo Sainz

L’autor s’afegeix a la nòmina d’estudiosos de regadius valencians amb l’estudi del macrosistema del Serpis en el seu últim tram per la Safor. Ens endinsem dins el laberint saforenc per entendre les formes bàsiques del seu funcionament. A més de tot això, el llibre ens subministra unes idees essencials que permeten una acurada aproximació a una qüestió historiogràfica que no sempre ha ob-tingut els resultats que aquest volum ens regala.


1998. Edició rustica 166 pàgines. ISBN: 84-86927-27-7.

15€

José María Vives, Santiago La Parra i Luis Quirante

Durant més de tres segles estigué escenificant-se a Gandia aquest drama sacre cantat, peça veritablement singular, compost per sant Francesc de Borja. Recuperada recentment aquesta tradició interrompuda, el propòsit del llibre és contribuir a un millor coneixement de l’obra en si i, consegüentment, de l’autor i la seua època.


1998. Edició rustica 200 pàgines. ISBN: 84-86927-28-5

Ximo Company

De la mà d’Ausiàs March se’ns descobreix en aquest llibre que els batecs d’un home o d’una dona qualsevol de l’Europa del segle xv, entre els quals es poden incloure els arquitectes, els escultors i els pintors,  eren molt semblants, tant si es produïen al País Valencià com a Bruges o a Nuremberg.

1998. Edició rustica 336 pàgines. ISBN: 84-86927-29-3
12€

Jaume Castillo Sainz

Aproximació biogràfica a Alfons d’Aragó, el primer comte de Dénia, el primer duc de Gandia, el primer marqués de Villena, duc reial, i un dels personatges més influents en els dos estats peninsulars més importants, la Corona d’Aragó i Castella.


1999. Edició rustica 246 pàgines. ISBN: 84-86927-38-2

9€

Antonio Calzado i Luis Sevilla

Investigació que analitza la dinàmica de la capital de la Safor durant el període republicà: la població, l’economia, l’associacionisme, la història política i social, la vida quotidiana i el món cultural. Una etapa de transformacions profundes en una de les principals ciutats valencianes.


2000. Edició rustica 250 pàgines. ISBN: 84-86927-39-0.

9€

Ferran Garcia-Oliver

Col·lecció de 350 documents sobre la música sacra i profana a Gandia entre el segle XV i el principi del XIX.


2000. Edició rustica 104 pàgines. ISBN: 84-86927-42-2.

12€

Lluís Nieto Martínez

Aquest llibre pretén ser una contribució al coneixement del medi subaquàtic de la Safor. Presenta d’una forma clara i amena diversos aspectes de la flora i la fauna marines i analitza els factors que influeixen en la distribució de les diferents comunitats, la biologia dels diferents organismes i la problemàtica que hi presenten les diferents accions de l’ésser humà. A més, el material gràfic que inclou permet observar els organismes en el seu medi natural.


2000. Edició rustica 104 pàgines. ISBN: 84-86927-44-7

12€

Josep Joan Coll

L’autor analitza el teixit sociològic responsable de l’activitat fallera, relacionant-la amb el llanguiment de les festes de carrer i de la mateixa fira. Estudia les comissions, les finances, l’evolució de les programacions, els artistes i la valoració de la seua obra, els autors dels primers llibrets, la sàtira permesa i la censurada, i el ressó que la festa obtingué en la premsa de l’època. És així com, parlant de les falles, dibuixa un fresc social de la ciutat i dels seus elements més actius i imaginatius. Coeditat amb la Junta Local Fallera i l’Associació Cultural  Grup Iaraní.

Premi Carceller atorgat per la revista Pensat i fet


2001. Edició rustica 216 pàgines. ISBN: 84-86927-48-X.

10,25€

Josep Sanchis Sivera

Notes per a la història d’Alexandre VI. Edició i introducció a cura de Santiago La Parra

Les cartes d’Alexandre VI que es reuneixen en aquest llibre —a més de permetre’ns l’acostament a l’últim moment esplendorós de la literatura epistolar en la nostra llengua— ens desvelen dues qüestions fonamentals: per una banda, la vessant humana d’aquest personatge polièdric, i, per altra, hi trobem explicades les claus que ens permeten entendre la manera i les raons per què l’antic ducat reial de Gandia esdevingué ducat borgià.


2001. Edició rustica 216 pàgines. ISBN: 84-86927-50-1.

10,25€

Luis Arciniega García

Redactada per Basilio Sebastián Castellanos per al duc d’Osuna (1851-1852)

 

El document que es presenta és fruit de l’encàrrec fet pel duc d’Osuna per a la realització d’una memòria històrica i descriptiva de les propietats vinculades als seus títols com a duc de Gandia, comte d’Oliva i marqués de Llombai. Els diferents escrits resultants, transcrits en aquest volum, aporten una informació històrica rigorosa, basada en dades d’arxiu completades per una descripció precisa dels elements artístics i els seus aspectes més destacats.


2001. Edició rustica 280 pàgines. ISBN: 84-86927-51-X.

10€

Josep Piera, Enric Ferrer, Antoni López i Eduard Verger

El centenari del naixement del pare Miret ha estat el motiu per seguir reivindicant la seua figura i divulgant la seua obra. En aquesta ocasió amb un apunt biogràfic, els aspectes literaris de la seua obra poètica i una selecció dels seus millors versos a càrrec de destacats especialistes.


2001. Edició rustica 198 pàgines. ISBN: 84-86927-53-6.

15€

Isidre Crespo Redondo

Diàleg literari que al llarg de dècades mantingueren els dos grans prosistes de la nostra literatura en el segle xx, reunit amorosament i minuciosament per Isidre Crespo.


2002. Edició rustica 414 pàgines. ISBN: 84-86927-57-9

10€

Francisco Carlos Bueno Camejo

Durant el període comprés entre la Restauració i l’inici de la Guerra Civil, Gandia viu una de les èpoques més brillants i apassionants de la seua història. L’autor analitza la vida musical i l’activitat de la crítica musical periodística d’aquesta època. Són precisament la crítica musical i la premsa, bé local o bé valenciana, les fonts primordials de la seua investigació. A més de recollir els textos crítics, s’hi estudien aprofundidament les seues orientacions artístiques, ideològiques i estètiques.


2002. Edició rustica 414 pàgines. ISBN: 84-86927-60-9.

12€

AADD

El llibre ofereix un panorama bastant complet de la història de l’educació al País Valencià en els darrers segles, a més de sugerir múltiples investigacions i suscitar idees i reflexions sobre la funció i els avatars de l’escola en el passat, que confereixen una perspectiva històrica il·luminadora per a confrontar-los amb les tensions i els problemes actuals.


2002. Edició rustica 378 pàgines. ISBN: 84-86927-61-7.

Josep Joan Coll Fornés

El llibre és un estudi sociològic del fenomen festiu de les falles, tan rellevant en la cultura popular valenciana. En el cas concret de Gandia, la festa s’inicià el 1876 i ja fa temps que s’ha convertit en la principal de la ciutat. Josep J. Coll n’investigà per a aquesta mateixa editorial el període fundacional. Ara reprén la crònica on la deixà per tal d’estudiar-ne l’època de la Segona República.

2002. Edició rustica 238 pàgines. ISBN: 84-86927-65-X
12€

Francesc Fuster Pellicer

Per tal d’aprofundir en la figura d’un personatge sempre és fonamental conèixer el temps en què visqué i la societat a què pertanyia. El beat Andrés Hibernón va viure entre dos regnes, Múrcia i València, i va beure del món espiritual de tots dos, llavors en plena efervescència contrareformista. Ingressà en l’orde dels franciscans alcantarins i va passar per diversos convents fins arribar finalment al de Gandia, on morí l’any 1602 amb fama de sant.


2003. Edició rustica 286 pàgines. ISBN: 84-86927-64-1

15€

Abelard Saragossà

Obra indispensable per al coneixement de la llengua, on s’explica la teoria gramatical d’una manera metòdica i, sobretot, lligant-la a l’ús quotidià del valencià, cosa que la fa clara i atractiva.


2002. Edició rustica 340 pàgines. ISBN: 84-86927-68-4.

12€

Erika Masanet Ripoll

Diagnòstic de la situació d’aquest col·lectiu en diferents àmbits (treball, família, habitatge, relacions socials, pràctiques culturals, xenofòbia…) a través dels testimonis dels mateixos protagonistes i dels representants i els voluntaris de les ONGs que hi tenen un tracte continuat.


2003. Edició rustica 256 pàgines. ISBN: 84-86927-70-6

12€

José María Cruselles Gómez i David Igual Luis

El llibre edita els diferents comptes que mantingué el duc de Gandia, Joan de Borja, amb la banca sienesa dels Spannochi. El document reflecteix la gestió del senyoriu i de la casa feudal i eclesiàstica. Tres estudis introductoris interpreten el manuscrit i el situen en el context de la relació dels Spannochi amb els Borja i la comptabilitat mercantil a la fi de l’’edat mitjana.


2003. Edició rustica 252 pàgines. ISBN: 84-86927-72-2.

10€

Josep Enric Gonga

Estudi de la vida teatral a la comarca en relació als canvis socials que s’hi han produït des de 1940 fins a l’entrada del segle XXI. Coeditat amb la Junta Local Fallera i l’Associació Cultural Premi Iaraní.


2004. Edició rustica 216 pàgines. ISBN: 84-86927-75-7.

Joaquim Sastre Rocher i Vicent Morera Ferrando

El llibre tracta de la biologia i la història dels naixements d’aigua de la comarca de la Safor; de les caves, els llavadors, les arcades, els aljubs, els abeuradors i les piques que els complementaven, i també de les llegendes de nimfes i dones d’aigua que van inventar els nostres avantpassats.

2004. Edició rustica 190 pàgines. ISBN: 84-86927-76-5.
12€

AADD

Destacats especialistes hi estudien les alternatives pedagògiques paral·leles a l’ensenyament oficial per tal de suplir les mancances que arrossegava o bé per tal d’aconseguir, mitjançant la formació no sols la dels xiquets, sinó també la dels joves, els obrers i les dones una societat més d’acord amb els diferents ideals que propugnaven. Eren les altres escoles, les impulsades per institucionistes, racionalistes, socialistes, anarquistes i la dreta catòlica.


2004. Edició rustica 240 pàgines. ISBN: 84-86927-77-3

10€

Joan Carles Cambrils i Camarena

Un estudi estratègic turístic per a Gandia que al mateix temps constitueix un referent per a reflexions i estudis similars en altres destinacions mediterrànies.


2004. Edició rustica 180 pàgines. ISBN: 84-86927-84-6.

12€

Alexandre Bataller Català i Carmen Narbon Clavero

Una visió de la sericicultura i la filatura de la seda a les terres valencianes a partir del ric i divers llenguatge específic segregat al llarg dels vora vuit segles de pràctica continuada.


2005. Edició rustica pàgines. ISBN: 84-86927-86-2.

Francesc Pons Fuster

Aproximació a la vida dels veïns de Gandia, des del duc Joan de Borja fins als múltiples protagonistes de la quotidianitat: jurats, monges i preveres, mestres d’escola, sequiers, guardes de l’horta i de la mar, fosser…

2005. Edició rustica 320 pàgines. ISBN: 84-86927-88-9.
15€

Gaietà Garcia Castelló i Nèstor Novell (editor)

Edició a cura de Néstor Novell. El registre meteorològic de Gaietà Garcia, a més d’oferir una quantitat extraordinària de dades sobre el nostre clima, reflexiona sobre els seus efectes en les persones, en l’agricultura i el territori fins a constituir el retrat quotidià d’una societat i la seua economia. Inclou CD amb gràfics, per a windows.


200652. Edició rustica 448 pàgines. ISBN: 84-86927-84-6.

12€

Antoni Colomina Subiela

L’obra recull els orígens i les intencions del ninot de falla, la seua evolució estètica i material, el procés de conservació preventiva i els criteris bàsics de restauració.


2006. Edició rustica 232 pàgines. ISBN: 84-86927-91-9.

12€

Vicent Mahiques Roig

L’evolució demogràfica, la possessió de la terra, la memòria del poble senzill i els litigis de les diferents senyories de l’antic terme general del castell de Palma en la centúria que transcorre entre l’expulsió dels moriscos, la Segona Germania i la Guerra de Successió.


2006. Edició rustica 344 pàgines. ISBN: 84-86927-92-7.

José López Fernández

Història d’una indústria puntera entre les espanyoles dedicades a la industrialització de cítrics. S’hi relaten les seues vicissituds, els processos tecnològics usats i els nombrosos productes obtinguts a partir de la taronja.

2007. Edició rustica 176 pàgines. ISBN: 978-84-96839-00-7.
12€

AADD

El llibre estudia els procés d’incorporació del valencià a l’escola al llarg dels dos darrers segles: els personatges més destacats, les propostes que s’hi produïren, els mestres capdavanters i els col·lectius protagonistes d’un ensenyament en valencià sempre lligat a la renovació pedagògica.


2007. Edició rustica 272 pàgines. ISBN: 978-84-86927-16-5.

12€

Rafael Delgado Artés i Fernando Sendra Bañuls

Una mostra de la diversitat de la Natura Estudi d’uns indrets molt importants per a la regularització i la canalització de les aigües, però que a més presenten una considerable riquesa botànica, una gran bellesa paisatgística i uns interessants vestigis humans (aqüeductes, forns de calç…).


2007. Edició rustica 153 pàgines. ISBN: 978-84-86927-02-1.

Òscar Martí, David Gomar i Vicent Cervera. La Safor és mar i platja, món rural i centre comercial, festes i gastronomia, els grans clàssics del segle XV i la família Borja, però també muntanyes, valls, rius, boscos, barrancs, fonts Read More
AADD El llibre convida a mantenir les postures crítiques i a renovellar permanentment el compromís amb l’educació tot “recordant el futur”, o siga el que resta per fer i els reptes que s’hi hauran de superar. 2008. Edició ru Read More
15€
V JORNADES D’HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ VALENCIANA El llibre aborda el tema del patrimoni historicoeducatiu valencià com un instrument important per al coneixement i la reconstrucció de les pràctiques escolars i per a la interpretaci Read More
Santiago Garcia Català Amb aquesta obra es pretén abordar el coneixement dels bolets que creixen als nostres ecosistemes. El lector hi trobarà la informació per a identificar les principals espècies que es poden recol·lectar durant l Read More
12€
Xavier Ródenas Mayor, Josep Sendra Pérez i José María Peiró Barrero El llibre obri un debat sobre la protecció i la gestió dels boscos actuals i proposa un mètode per a determinar la maduresa dels espais naturals i la creació d’ Read More
12€
Emili Casanova i Gabriel Garcia Frasquet Vint-i-un escriptors valencians actuals parlen sobre les característiques de la seua llengua literària, de les relacions que mantenen amb correctors i editors, dels autors que més els han influï Read More
Gonçal Castelló Presentem les memòries de Gonçal Castelló, inèdites fins a l’actualitat. Castelló afirmava: «Vaig ser escriptor fonamentalment per les circumstàncies dels anys dramàtics que vaig viure. (…)  Jo havia de ser c Read More
18€
E. Mainar, J.M. Santacreu, R. Llopis El llibre estudia les últimes setmanes de guerra a Gandia i, sobretot, l’episodi que marcaria un dels darrers capítols de la Segona República espanyola, la fugida o embarcament del Consejo Nacional Read More
12€
Leandro Calvo, Josep M. Ferrairó (Editor) El P. Leandro Calvo realitzà un valuós treball d’observació, investigació i difusió sobre la geologia i la hidrografia de la comarca de la Safor i d’altres territoris valencians que es co Read More
Francesc Pons Fuster La Germania a Gandia i el duc Joan de Borja és la narració documentada del protagonisme que els pertocà als veïns de Gandia en la revolta més formidable de la història dels valencians. D’aquells vint-i-dos veï Read More
Juan Francisco Pardo Molero En un segle de guerres, revoltes i perill a la costa com va ser el xvi al País Valencià, les obligacions d’autodefensa de les localitats i dels senyorius tingueren una enorme rellevància. L’estat d’Oliv Read More
12€
Juan Vicente Marsilla. (En premsa. Disponible tardor 2010) “La Taula del Senyor Duc” tracta d’escodrinyar com per una finestreta l’interior del palau d’una de les famílies més importants del nostre passat medieval: la dels ducs Read More
12€
Virginia Garófano et alii En el llibre es fa un diagnóstic ecològic de les riberes, s’analitzen l’evolució històrica dels cabals circulants i la influència d’aquestos sobre les comunitats vegetals de ribera, i s’apunten una s Read More
12€
Vicente León Navarro El coneixement i l’afany de saber van units a la voluntat dels homes de penetrar i descobrir els misteris més pregons, d’esborrar la ignorància i crear una societat més lliure i feliç. Tanmateix, van ser contr Read More
15€
Josep Lluís Barona et al. Ximo Guillem-Llobat i Gabriel Garcia Frasquet (eds.) El llibre és un homenatge a la figura del metge i etnobotànic Joan Pellicer, que tantes aportacions realitzà sobre aquestos temes. Salut, alimentació i medi Read More
12€
CEIC AV
Juan Francisco Pardo Molero En un segle de guerres, revoltes i perill a la costa com va ser el xvi al País Valencià, les obligacions d’autodefensa de les localitats i dels senyorius tingueren una enorme rellevància. L’estat d’Oliv Read More
12€
Xavier Ródenas Mayor, Josep Sendra Pérez i José María Peiró Barrero El llibre obri un debat sobre la protecció i la gestió dels boscos actuals i proposa un mètode per a determinar la maduresa dels espais naturals i la creació d’ Read More
12€
Leandro Calvo, Josep M. Ferrairó (Editor) El P. Leandro Calvo realitzà un valuós treball d’observació, investigació i difusió sobre la geologia i la hidrografia de la comarca de la Safor i d’altres territoris valencians que es co Read More
AADD El llibre convida a mantenir les postures crítiques i a renovellar permanentment el compromís amb l’educació tot “recordant el futur”, o siga el que resta per fer i els reptes que s’hi hauran de superar. 2008. Edició ru Read More
15€
Francesc Pons Fuster La Germania a Gandia i el duc Joan de Borja és la narració documentada del protagonisme que els pertocà als veïns de Gandia en la revolta més formidable de la història dels valencians. D’aquells vint-i-dos veï Read More
Virginia Garófano et alii En el llibre es fa un diagnóstic ecològic de les riberes, s’analitzen l’evolució històrica dels cabals circulants i la influència d’aquestos sobre les comunitats vegetals de ribera, i s’apunten una s Read More
12€
Emili Casanova i Gabriel Garcia Frasquet Vint-i-un escriptors valencians actuals parlen sobre les característiques de la seua llengua literària, de les relacions que mantenen amb correctors i editors, dels autors que més els han influï Read More
Josep Lluís Barona et al. Ximo Guillem-Llobat i Gabriel Garcia Frasquet (eds.) El llibre és un homenatge a la figura del metge i etnobotànic Joan Pellicer, que tantes aportacions realitzà sobre aquestos temes. Salut, alimentació i medi Read More
12€
Santiago Garcia Català Amb aquesta obra es pretén abordar el coneixement dels bolets que creixen als nostres ecosistemes. El lector hi trobarà la informació per a identificar les principals espècies que es poden recol·lectar durant l Read More
12€
Òscar Martí, David Gomar i Vicent Cervera. La Safor és mar i platja, món rural i centre comercial, festes i gastronomia, els grans clàssics del segle XV i la família Borja, però també muntanyes, valls, rius, boscos, barrancs, fonts Read More
E. Mainar, J.M. Santacreu, R. Llopis El llibre estudia les últimes setmanes de guerra a Gandia i, sobretot, l’episodi que marcaria un dels darrers capítols de la Segona República espanyola, la fugida o embarcament del Consejo Nacional Read More
12€
Juan Vicente Marsilla. (En premsa. Disponible tardor 2010) “La Taula del Senyor Duc” tracta d’escodrinyar com per una finestreta l’interior del palau d’una de les famílies més importants del nostre passat medieval: la dels ducs Read More
12€
Gonçal Castelló Presentem les memòries de Gonçal Castelló, inèdites fins a l’actualitat. Castelló afirmava: «Vaig ser escriptor fonamentalment per les circumstàncies dels anys dramàtics que vaig viure. (…)  Jo havia de ser c Read More
18€
Vicente León Navarro El coneixement i l’afany de saber van units a la voluntat dels homes de penetrar i descobrir els misteris més pregons, d’esborrar la ignorància i crear una societat més lliure i feliç. Tanmateix, van ser contr Read More
15€
V JORNADES D’HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ VALENCIANA El llibre aborda el tema del patrimoni historicoeducatiu valencià com un instrument important per al coneixement i la reconstrucció de les pràctiques escolars i per a la interpretaci Read More
Rosanna Cantavella Amb motiu del VI Centenari de la Mort d’Alfons el Vell, duc reial de Gandia, la institució que s’honora a dur el seu nom ha publicat La lletra a sa filla Joana, de càstig e de bons nodriments que el mateix duc va e Read More
10€
Vicent Pellicer Rocher Concebut com un manual d’història de l’art, el llibre estudia la major part dels elements artístics —arquitectura, pintura i escultura— relacionats amb la Safor des del període gòtic fins al neoclassicism Read More
30€
Ximo Company El llibre està constituït per tres grans blocs relacionats entre si. El primer estudia la pintura hispana que va de 1450 a 1525. El segon, que és el més important, està dedicat a la figura i l’obra de Paolo da San Leoca Read More
30€
Joan M. Monjo Llibre que tracta de la vida de Lluís Català i Serra i, especialment, de la seua tasca d’impulsor de la primera premsa comarcal, impressor, llibreter, poeta… Un personatge clau en la vida cultural de Gandia en les dues Read More
5€
Martí Domínguez En aquest llibre se’ns proposa certament un viatge i l’autor demostra conèixer ben bé l’itinerari. Comença a Xàtiva, bressol i punt de partida de la família Borja, transcorre la major part per Itàlia i arriba Read More
7€
Josep M. Cruselles, Rafael Narbona, Manuel Chinea, Immaculada Asíns A partir dels seus fons arxivístics queda garantida l’accessibilitat a aquest arxiu parroquial, el qual possibilita no solament el coneixement d’un important fons do Read More
2,5€
Joaquim Egea Aquest llibre repassa i analitza el desplegament urbà dels nuclis habitats de la Safor al llarg del temps, des de la situació actual i l’estat en què ens han arribat, posant especial èmfasi en l’estudi dels fenòmens d Read More
2,85€
Jeroni Banyuls El llibre abasta harmònicament des de l’anàlisi demogràfica general a l’estudi de l’espai urbà. Estudia Gandia des d’una doble vessant: d’una part, com espai urbà delimitat; i d’altra, dins l’espai comarca Read More
3,80€
Ricard Morant Estudi del dialecte apitxat i l’anàlisi del cas de Gandia des d’una perspectiva sociolingüística. 1987. Edició rustica 96 pàgines. ISBN: 84-505-6505-7.
2,80€
Samuel Garrido Monografia sobre la Safor que lliga l’estudi de les activitats socials i polítiques dels grups sorgits a la comarca sota la inspiració catòlica. El llibre demostra que, tant en la política com en el terreny social, els Read More
5€
Alfons Cucó Fou, potser, el debat sobre propostes nacionals més important celebrat al País Valencià d’ençà 1977, si més no, per la qualitat dels pensadors i intel·lectuals que s’aplegaren a Bellreguard. L’objectiu era de plan Read More
4€
Francesc Miret La troballa del corpus poètic del Pare Miret, desaparegut arran dels fets revolucionaris de 1936, induí el Centre a editar aquesta obra pòstuma. L’estudi introductori que el precedeix intenta situar Miret i la seua obra Read More
5€
Jesús Villaplana El nucli central d’aquest estudi són les espècies dels vertebrats vistes des d’un punt de vista sistemàtic, a més d’alguns capítols que ajuden a una millor comprensió de la seua distribució en la superfície Read More
5€
Jesús E. Alonso El llibre s’estructura bàsicament en dues parts: la primera analitza el monestir com una entitat senyorial; la segona incideix especialment en el seu caràcter eclesiàstic. Això significa estudiar unes determinades re Read More
6€
Vicent Olaso La intenció fonamental del present treball és la recontrucció de la història de l’Hospital de Sant Marc de Gandia, únic establiment fix d’aquest tipus conegut a la ciutat durant segles, des dels seus inicis com un hos Read More
5€
Gabriel Garcia Frasquet El present llibre és un conscienciós compendi d’informacions hemerogràfiques molt variades que van des de l’acta puntual de les circumstàncies en què nasqué, visqué i morí cada periòdic fins a les refer Read More
8€
Ignasi Mora Com recull el subtítol, és un viatge per la Safor,resultat de moltes hores de conversa, llargs passejos, i una reflexió constant entre dues persones que tenen en comú l’estima i la preocupació pel seu propi territori: Jo Read More
8,50€
Josep Mascarell i Gosp Obra composta per un estudi introductori que abasta la trajectòria personal i literària de l’autor dins del marc de la postguerra franquista al País Valencià, i al qual segueix l’edició pòstuma del mecanosc Read More
6€
Josep Mascarell i Gosp Versió reduïda de la tesi doctoral de l’autor, centrada en l’època feudal al País Valencià, dins del marc del senyoriu i la noblesa i, en concret, la vila de Gandia i el seu terme, la qual va estar transferi Read More
6€
Júlia Salom Aquest estudi, realitzat per un equip del departament de Geografia de la Universitat de València, ha elaborat el diagnòstic de la situació actual de l’anomenat territori de les Comarques Centrals Valencianes, determinant Read More
6€
Gabriel Garcia Frasquet El llibre tracta de l’educació que s’impartia a l’Escola Pia gandiana, de l’escola de xiquets i d’adults a la comarca de la Safor i de la relació entre l’analfabetisme i la llengua pròpia entre el fin Read More
Joan Pellicer Bataller Itineraris de llocs i rodals privilegiats del territori Diànic: La Costera, la Vall d’Albaida, la Safor, el Comtat, l’Alcoià, la Marina Alta i la Marina Baixa. 1995. Edició rustica 174 pàgines. ISBN: 84-86 Read More
11,50€
Josep Mª Ferrairó, Fermí Romaguera i Jesús Villaplana En l’extensa bibliografia que ha proliferat sobre els itineraris de natura, no és habitual de trobar-se una guia d’aquestes característiques: una ruta sobre un itinerari estri Read More
Els escriptors saforencs a Josep Iborra AADD Reconeixença a una de les més eminents figures intel·lectuals valencianes: Josep Iborra. Tant la seua dedicació a la dignificació de la llengua i la literatura, com també la fecunditat cul Read More
9€
Josep Bataller Calderon Recull de rondalles i acudits arreplegats, classificats i delimitats per la seua procedència. És un material essencial tant des del punt de vista didàctic com literari, d’un gran valor per a la coneixença de l Read More
AADD Conjunt de treballs històrics en homenatge a Josep Camarena per la seua labor en el camp de la història i la geografia, tant general com comarcal. 1997. Edició rustica 224 pàgines. ISBN: 84-86927-24-2.
9€
Jaume Castillo Sainz L’autor s’afegeix a la nòmina d’estudiosos de regadius valencians amb l’estudi del macrosistema del Serpis en el seu últim tram per la Safor. Ens endinsem dins el laberint saforenc per entendre les formes bà Read More
8,70€
José María Vives, Santiago La Parra i Luis Quirante Durant més de tres segles estigué escenificant-se a Gandia aquest drama sacre cantat, peça veritablement singular, compost per sant Francesc de Borja. Recuperada recentment aquesta t Read More
15€
Ximo Company De la mà d’Ausiàs March se’ns descobreix en aquest llibre que els batecs d’un home o d’una dona qualsevol de l’Europa del segle xv, entre els quals es poden incloure els arquitectes, els escultors i els pintors,&nb Read More
Jaume Castillo Sainz Aproximació biogràfica a Alfons d’Aragó, el primer comte de Dénia, el primer duc de Gandia, el primer marqués de Villena, duc reial, i un dels personatges més influents en els dos estats peninsulars més import Read More
12€
Antonio Calzado i Luis Sevilla Investigació que analitza la dinàmica de la capital de la Safor durant el període republicà: la població, l’economia, l’associacionisme, la història política i social, la vida quotidiana i el món Read More
9€
Ferran Garcia-Oliver Col·lecció de 350 documents sobre la música sacra i profana a Gandia entre el segle XV i el principi del XIX. 2000. Edició rustica 104 pàgines. ISBN: 84-86927-42-2.
9€
Lluís Nieto Martínez Aquest llibre pretén ser una contribució al coneixement del medi subaquàtic de la Safor. Presenta d’una forma clara i amena diversos aspectes de la flora i la fauna marines i analitza els factors que influeixen Read More
12€
Josep Joan Coll L’autor analitza el teixit sociològic responsable de l’activitat fallera, relacionant-la amb el llanguiment de les festes de carrer i de la mateixa fira. Estudia les comissions, les finances, l’evolució de les progr Read More
12€
Josep Sanchis Sivera Notes per a la història d’Alexandre VI. Edició i introducció a cura de Santiago La Parra Les cartes d’Alexandre VI que es reuneixen en aquest llibre —a més de permetre’ns l’acostament a l’últim moment Read More
10,25€
Luis Arciniega García Redactada per Basilio Sebastián Castellanos per al duc d’Osuna (1851-1852)   El document que es presenta és fruit de l’encàrrec fet pel duc d’Osuna per a la realització d’una memòria històrica i de Read More
10,25€
Josep Piera, Enric Ferrer, Antoni López i Eduard Verger El centenari del naixement del pare Miret ha estat el motiu per seguir reivindicant la seua figura i divulgant la seua obra. En aquesta ocasió amb un apunt biogràfic, els aspectes Read More
10€
Isidre Crespo Redondo Diàleg literari que al llarg de dècades mantingueren els dos grans prosistes de la nostra literatura en el segle xx, reunit amorosament i minuciosament per Isidre Crespo. 2002. Edició rustica 414 pàgines. ISBN: Read More
15€
Francisco Carlos Bueno Camejo Durant el període comprés entre la Restauració i l’inici de la Guerra Civil, Gandia viu una de les èpoques més brillants i apassionants de la seua història. L’autor analitza la vida musical i l’act Read More
10€
AADD El llibre ofereix un panorama bastant complet de la història de l’educació al País Valencià en els darrers segles, a més de sugerir múltiples investigacions i suscitar idees i reflexions sobre la funció i els avatars de l’e Read More
12€
Josep Joan Coll Fornés El llibre és un estudi sociològic del fenomen festiu de les falles, tan rellevant en la cultura popular valenciana. En el cas concret de Gandia, la festa s’inicià el 1876 i ja fa temps que s’ha convertit en l Read More
Francesc Fuster Pellicer Per tal d’aprofundir en la figura d’un personatge sempre és fonamental conèixer el temps en què visqué i la societat a què pertanyia. El beat Andrés Hibernón va viure entre dos regnes, Múrcia i Valènci Read More
12€
Abelard Saragossà Obra indispensable per al coneixement de la llengua, on s’explica la teoria gramatical d’una manera metòdica i, sobretot, lligant-la a l’ús quotidià del valencià, cosa que la fa clara i atractiva. 2002. Edic Read More
15€
Erika Masanet Ripoll Diagnòstic de la situació d’aquest col·lectiu en diferents àmbits (treball, família, habitatge, relacions socials, pràctiques culturals, xenofòbia…) a través dels testimonis dels mateixos protagonistes i de Read More
12€
José María Cruselles Gómez i David Igual Luis El llibre edita els diferents comptes que mantingué el duc de Gandia, Joan de Borja, amb la banca sienesa dels Spannochi. El document reflecteix la gestió del senyoriu i de la casa feudal Read More
12€
Josep Enric Gonga Estudi de la vida teatral a la comarca en relació als canvis socials que s’hi han produït des de 1940 fins a l’entrada del segle XXI. Coeditat amb la Junta Local Fallera i l’Associació Cultural Premi Iaraní. Read More
10€
Joaquim Sastre Rocher i Vicent Morera Ferrando El llibre tracta de la biologia i la història dels naixements d’aigua de la comarca de la Safor; de les caves, els llavadors, les arcades, els aljubs, els abeuradors i les piques que els co Read More
AADD Destacats especialistes hi estudien les alternatives pedagògiques paral·leles a l’ensenyament oficial per tal de suplir les mancances que arrossegava o bé per tal d’aconseguir, mitjançant la formació no sols la dels xiquets, Read More
12€
Joan Carles Cambrils i Camarena Un estudi estratègic turístic per a Gandia que al mateix temps constitueix un referent per a reflexions i estudis similars en altres destinacions mediterrànies. 2004. Edició rustica 180 pàgines. ISBN Read More
10€
Alexandre Bataller Català i Carmen Narbon Clavero Una visió de la sericicultura i la filatura de la seda a les terres valencianes a partir del ric i divers llenguatge específic segregat al llarg dels vora vuit segles de pràctica contin Read More
12€
Francesc Pons Fuster Aproximació a la vida dels veïns de Gandia, des del duc Joan de Borja fins als múltiples protagonistes de la quotidianitat: jurats, monges i preveres, mestres d’escola, sequiers, guardes de l’horta i de la mar, Read More
Gaietà Garcia Castelló i Nèstor Novell (editor) Edició a cura de Néstor Novell. El registre meteorològic de Gaietà Garcia, a més d’oferir una quantitat extraordinària de dades sobre el nostre clima, reflexiona sobre els seus efe Read More
15€
Antoni Colomina Subiela L’obra recull els orígens i les intencions del ninot de falla, la seua evolució estètica i material, el procés de conservació preventiva i els criteris bàsics de restauració. 2006. Edició rustica 232 p Read More
12€
Vicent Mahiques Roig L’evolució demogràfica, la possessió de la terra, la memòria del poble senzill i els litigis de les diferents senyories de l’antic terme general del castell de Palma en la centúria que transcorre entre l’exp Read More
12€
José López Fernández Història d’una indústria puntera entre les espanyoles dedicades a la industrialització de cítrics. S’hi relaten les seues vicissituds, els processos tecnològics usats i els nombrosos productes obtinguts a p Read More
AADD El llibre estudia els procés d’incorporació del valencià a l’escola al llarg dels dos darrers segles: els personatges més destacats, les propostes que s’hi produïren, els mestres capdavanters i els col·lectius protagoniste Read More
12€
Rafael Delgado Artés i Fernando Sendra Bañuls Una mostra de la diversitat de la Natura Estudi d’uns indrets molt importants per a la regularització i la canalització de les aigües, però que a més presenten una considerable riquesa Read More
12€