e1a1c8d0-50c6-468f-8a7a-da01ef32b998

Ximo V. Ruth Palonés i Pep Gonga despres de la seua intervenció teatral.