Alguns documents i cartes privades que pertanyeren al segon duc de Gandia, en Joan de Borja.

Josep Sanchis Sivera

Notes per a la història d’Alexandre VI. Edició i introducció a cura de Santiago La Parra

Les cartes d’Alexandre VI que es reuneixen en aquest llibre —a més de permetre’ns l’acostament a l’últim moment esplendorós de la literatura epistolar en la nostra llengua— ens desvelen dues qüestions fonamentals: per una banda, la vessant humana d’aquest personatge polièdric, i, per altra, hi trobem explicades les claus que ens permeten entendre la manera i les raons per què l’antic ducat reial de Gandia esdevingué ducat borgià.


2001. Edició rustica 216 pàgines. ISBN: 84-86927-50-1.