Canviar l'escola, canviar la societat

AADD

El llibre convida a mantenir les postures crítiques i a renovellar permanentment el compromís amb l’educació tot “recordant el futur”, o siga el que resta per fer i els reptes que s’hi hauran de superar.


2008. Edició rustica 425 pàgines. ISBN: 978-84-96839-10-6.