Comarques Centrals Valencianes: polítiques i estratègies d’'actuació territorial

Júlia Salom

Aquest estudi, realitzat per un equip del departament de Geografia de la Universitat de València, ha elaborat el diagnòstic de la situació actual de l’anomenat territori de les Comarques Centrals Valencianes, determinant els punts forts i febles en relació amb el seu entorn econòmic, territorial i social. La seua intenció és que servesca de font tant als poders públics com als privats per a dissenyar estratègies de futur.


1993. Edició rustica 224 pàgines. ISBN: 84-86927-09-9.