De Fuster a Pla amb camí de tornada

Isidre Crespo Redondo

Diàleg literari que al llarg de dècades mantingueren els dos grans prosistes de la nostra literatura en el segle xx, reunit amorosament i minuciosament per Isidre Crespo.


2002. Edició rustica 414 pàgines. ISBN: 84-86927-57-9