El medi subaquàtic a la Safor

Lluís Nieto Martínez

Aquest llibre pretén ser una contribució al coneixement del medi subaquàtic de la Safor. Presenta d’una forma clara i amena diversos aspectes de la flora i la fauna marines i analitza els factors que influeixen en la distribució de les diferents comunitats, la biologia dels diferents organismes i la problemàtica que hi presenten les diferents accions de l’ésser humà. A més, el material gràfic que inclou permet observar els organismes en el seu medi natural.


2000. Edició rustica 104 pàgines. ISBN: 84-86927-44-7