Els conflictes de l'aigua a la Safor medieval

Jaume Castillo Sainz

L’autor s’afegeix a la nòmina d’estudiosos de regadius valencians amb l’estudi del macrosistema del Serpis en el seu últim tram per la Safor. Ens endinsem dins el laberint saforenc per entendre les formes bàsiques del seu funcionament. A més de tot això, el llibre ens subministra unes idees essencials que permeten una acurada aproximació a una qüestió historiogràfica que no sempre ha ob-tingut els resultats que aquest volum ens regala.


1998. Edició rustica 166 pàgines. ISBN: 84-86927-27-7.