Entre senyors frares i bandolers. Notícia de l'antic terme general del castell de Palma en el segle XVI

Vicent Mahiques Roig

L’evolució demogràfica, la possessió de la terra, la memòria del poble senzill i els litigis de les diferents senyories de l’antic terme general del castell de Palma en la centúria que transcorre entre l’expulsió dels moriscos, la Segona Germania i la Guerra de Successió.


2006. Edició rustica 344 pàgines. ISBN: 84-86927-92-7.