Gramàtica valenciana raonada i popular

Abelard Saragossà

Obra indispensable per al coneixement de la llengua, on s’explica la teoria gramatical d’una manera metòdica i, sobretot, lligant-la a l’ús quotidià del valencià, cosa que la fa clara i atractiva.


2002. Edició rustica 340 pàgines. ISBN: 84-86927-68-4.