Hidrografia i geologia valenciana. Edició a cura de Josep Maria Ferrairó

Leandro Calvo, Josep M. Ferrairó (Editor)

El P. Leandro Calvo realitzà un valuós treball d’observació, investigació i difusió sobre la geologia i la hidrografia de la comarca de la Safor i d’altres territoris valencians que es convertí en un referent per als estudis posteriors sobre aquestes disciplines. Inclou sèrie estratigràfica desplegable, a banda.


2008. Edició rustica 496 pàgines. ISBN: 978-84-96839-09-0.