Història de la Vital

José López Fernández

Història d’una indústria puntera entre les espanyoles dedicades a la industrialització de cítrics. S’hi relaten les seues vicissituds, els processos tecnològics usats i els nombrosos productes obtinguts a partir de la taronja.


2007. Edició rustica 176 pàgines. ISBN: 978-84-96839-00-7.