Història de l'art de la Safor. Segles XIII-XVIII

Vicent Pellicer Rocher

Concebut com un manual d’història de l’art, el llibre estudia la major part dels elements artístics —arquitectura, pintura i escultura— relacionats amb la Safor des del període gòtic fins al neoclassicisme de finals del segle XVIII, n’estableix les possibles interrelacions i influències i els integra dins dels seus corresponents corrents històrics. D’aquesta manera podem arribar més fàcilment al coneixement general del fet artístic en la història del nostre país i, per extensió, en la resta del context occidental. En altres paraules, calia que l’art fet a la Safor rebera l’atenció que el seu alt valor cultural requereix per tal d’universalitzar-lo.


2007. Edició cartone 412 pàgines. ISBN: 978-84-86927-33-2.