I entràrem a la vall de Bairén. Jaume I i el Llibre dels Fets

Vicent Olaso Cendra

L’any 2008 es complia el huité centenari del naixement de Jaume I. Per tal de commemorar-lo, el CEIC Alfons el Vell ha editat dos llibres de caràcter divulgatiu: I entràrem en la Vall de Bairén, que reprodueix els capítols del Llibre dels Fets que narren la conquista del castell de Bairén i de les terres saforenques, amb una introducció del medievalista Vicent Olaso sobre la figura del rei i dibuixos il·lustratius de Joan Costa; i Al-Azraq, visir i senyor de la Vall d’Alcalà de Gallinera, de José Lull.


2008. Edició rustica 56 pàgines. ISBN: 978-84-96839-11-3.