Josep Rausell, escriptor i periodista

AADD

Josep Rausell Malonda va ser un personatge de considerable importància sociocultural a la comarca de la Safor com a narrador i periodista, un home pont entre la seua generació i la joventut que demanava pas en un context transformador en què s’albiraven les llibertats democràtiques. El quadern recull escrits d’escriptors i amics que aborden diferents aspectes de la seua personalitat.


2006. Edició rustica 32 pàgines. ISBN: 84-86927-97-8.