La conservació del ninot indultat

Antoni Colomina Subiela

L’obra recull els orígens i les intencions del ninot de falla, la seua evolució estètica i material, el procés de conservació preventiva i els criteris bàsics de restauració.


2006. Edició rustica 232 pàgines. ISBN: 84-86927-91-9.