La construcció social del sistema. I Jornades d'Història de l'Educació Valenciana

AADD

El llibre ofereix un panorama bastant complet de la història de l’educació al País Valencià en els darrers segles, a més de sugerir múltiples investigacions i suscitar idees i reflexions sobre la funció i els avatars de l’escola en el passat, que confereixen una perspectiva històrica il·luminadora per a confrontar-los amb les tensions i els problemes actuals.


2002. Edició rustica 378 pàgines. ISBN: 84-86927-61-7.