La immigració a la Safor

Erika Masanet Ripoll

Diagnòstic de la situació d’aquest col·lectiu en diferents àmbits (treball, família, habitatge, relacions socials, pràctiques culturals, xenofòbia…) a través dels testimonis dels mateixos protagonistes i dels representants i els voluntaris de les ONGs que hi tenen un tracte continuat.


2003. Edició rustica 256 pàgines. ISBN: 84-86927-70-6