La memòria del ducat de Gandia i els seus títols annexos.

Luis Arciniega García

Redactada per Basilio Sebastián Castellanos per al duc d’Osuna (1851-1852)

 

El document que es presenta és fruit de l’encàrrec fet pel duc d’Osuna per a la realització d’una memòria històrica i descriptiva de les propietats vinculades als seus títols com a duc de Gandia, comte d’Oliva i marqués de Llombai. Els diferents escrits resultants, transcrits en aquest volum, aporten una informació històrica rigorosa, basada en dades d’arxiu completades per una descripció precisa dels elements artístics i els seus aspectes més destacats.


2001. Edició rustica 280 pàgines. ISBN: 84-86927-51-X.