La "Visitatio Sepulchri" de Sant Francesc de Borja

José María Vives, Santiago La Parra i Luis Quirante

Durant més de tres segles estigué escenificant-se a Gandia aquest drama sacre cantat, peça veritablement singular, compost per sant Francesc de Borja. Recuperada recentment aquesta tradició interrompuda, el propòsit del llibre és contribuir a un millor coneixement de l’obra en si i, consegüentment, de l’autor i la seua època.


1998. Edició rustica 200 pàgines. ISBN: 84-86927-28-5