L'entrada a la CEE: repercussions per a la indústria de la Safor

Andreu Moratal

Aproximació a les conseqüències econòmiques provocades per la integració a la CEE. L’anàlisi s’hi realitza tractat tant en general com per subsectors.


1986. Edició rustica 20 pàgines. ISBN: no.