Les altres escoles. L'educació fora de l'escola

AADD

Destacats especialistes hi estudien les alternatives pedagògiques paral·leles a l’ensenyament oficial per tal de suplir les mancances que arrossegava o bé per tal d’aconseguir, mitjançant la formació no sols la dels xiquets, sinó també la dels joves, els obrers i les dones una societat més d’acord amb els diferents ideals que propugnaven. Eren les altres escoles, les impulsades per institucionistes, racionalistes, socialistes, anarquistes i la dreta catòlica.


2004. Edició rustica 240 pàgines. ISBN: 84-86927-77-3