Les fonts de la Safor. De les nimfes d'aigua a la sobreexplotació dels aqüífers

Joaquim Sastre Rocher i Vicent Morera Ferrando

El llibre tracta de la biologia i la història dels naixements d’aigua de la comarca de la Safor; de les caves, els llavadors, les arcades, els aljubs, els abeuradors i les piques que els complementaven, i també de les llegendes de nimfes i dones d’aigua que van inventar els nostres avantpassats.


2004. Edició rustica 190 pàgines. ISBN: 84-86927-76-5.