Miscel·lània Josep camarena

AADD

Conjunt de treballs històrics en homenatge a Josep Camarena per la seua labor en el camp de la història i la geografia, tant general com comarcal.


1997. Edició rustica 224 pàgines. ISBN: 84-86927-24-2.