Música i crítica a Gandia (1881-1936)

Francisco Carlos Bueno Camejo

Durant el període comprés entre la Restauració i l’inici de la Guerra Civil, Gandia viu una de les èpoques més brillants i apassionants de la seua història. L’autor analitza la vida musical i l’activitat de la crítica musical periodística d’aquesta època. Són precisament la crítica musical i la premsa, bé local o bé valenciana, les fonts primordials de la seua investigació. A més de recollir els textos crítics, s’hi estudien aprofundidament les seues orientacions artístiques, ideològiques i estètiques.


2002. Edició rustica 414 pàgines. ISBN: 84-86927-60-9.