Paolo da San Leocadio i els inicis de la pintura del Renaixement a Espanya

Ximo Company

El llibre està constituït per tres grans blocs relacionats entre si. El primer estudia la pintura hispana que va de 1450 a 1525. El segon, que és el més important, està dedicat a la figura i l’obra de Paolo da San Leocadio (1447-1520), considerat ací com un gran mestre i com un decisiu impulsor del Renaixement a Espanya. El tercer, també d’una gran importància, recull un valuós corpus documental sobre la pintura i la densitat humana i social de Paolo da San Leocadio en terres valencianes. Finalment, un bon grapat d’il·lustracions, imprescindibles en tot llibre d’història de l’art, ajuden a gaudir de la grandesa de les diverses obres estudiades i a fer-les més entenedores. (Edició bilingüe valencià-castellà).


2007. Edició cartone 678 pàgines. ISBN: 84-86927-95-1