Pedagogia melodiosa

Ferran Garcia-Oliver

Col·lecció de 350 documents sobre la música sacra i profana a Gandia entre el segle XV i el principi del XIX.


2000. Edició rustica 104 pàgines. ISBN: 84-86927-42-2.