Processos de canvi sociolingüístic a Gandia i la Safor

Josep Alandete

L’autor hi reflexiona, des del punt de vista d’observador participant, sobre els canvis experimentats en la llengua d’ús familiar dels gandians des dels 50 fins a l’actualitat i destaca el paper que els saforencs amb lleialtat activa han tingut en la revernacularització del valencià entre nosaltres. L’estudi consta de dues parts. En la primera es desplega una visió diacrònica on s’analitzen les fites més decisives d’eixos processos. En la segona part, s’incorpora un annex on s’analitzen alguns testimonis escrits de principis del 70, s’interpreten dades d’una recerca sobre la població escolar realitzada el 1978 i del padró municipal d’habitants del 86; per finalitzar, l’autor analitza el paper que l’escola ha tingut en l’esdevenir del procés i es fa una xicoteta mostra sobre l’ús del valencià a hores d’ara en alguns àmbits d’ús formals.


2008. Edició rustica pàgines. ISBN: 978-84-96839-16-8.