Rondalles i acudits valencians

Josep Bataller Calderon

Recull de rondalles i acudits arreplegats, classificats i delimitats per la seua procedència. És un material essencial tant des del punt de vista didàctic com literari, d’un gran valor per a la coneixença de la  nostra tradició oral.


1997. Edició rustica 148 pàgines. ISBN: 84-86927-22-6