Un casament a Potries

Gaietà Salelles. Edició a cura de Gabriel G. Frasquet

Edició d’una peça teatral inèdita de Gaietà Salelles. Al pròleg es comenten tant la biografia de l’autor com les característiques de l’obra.


1986. Edició rustica 28 pàgines. ISBN: no.