Vespres de mort a Gandia (1500-1550)

Francesc Pons Fuster

Aproximació a la vida dels veïns de Gandia, des del duc Joan de Borja fins als múltiples protagonistes de la quotidianitat: jurats, monges i preveres, mestres d’escola, sequiers, guardes de l’horta i de la mar, fosser…


2005. Edició rustica 320 pàgines. ISBN: 84-86927-88-9.