CEIC Alfons el Vell convoca el Premi a la Millor Qualitat Literària Global d’un Llibret de Falla en l’àmbit de la Safor i la Valldigna de l’any 2024. El premi està dotat de 300 (tres-cents) euros per a la comissió de la falla guanyadora.
Les comissions falleres que vulguen participar hauran de presentar TRES llibrets la seu del Museu Faller de Gandia, en el mateix moment i amb els mateixos terminis que les comissions els lliuren per a optar al Premi Lluís Català. Juntament amb els llibrets caldrà deixar indicat el nom d’una persona de contacte de cada llibret, amb el seu telèfon i correu electrònic.
En les pàgines següents els lliurem les orientacions per a l’avaluació del premi per part del jurat del CEIC Alfons el Vell.
Els dubtes previs, si els hi ha, a la presentació dels llibrets en el termini establert, poden comunicar-se al correu de Pasqual Molina Faus, membre del Consell General del CEIC Alfons el Vell, en representació de la Comissió Literària del CEIC i del seu Consell Executiu: pasqual@pasqualmolina.com
Un cop acceptats els llibrets, la deliberació del jurat que designe el CEIC Alfons el Vell serà inapel·lable.
Orientacions per a la valoració dels llibrets de falla presentats al premi a la Millor Qualitat Literària Global atorgat pel CEIC Alfons el Vell
El CEIC Alfons el Vell considera important donar suport a les manifestacions literàries procedents del món faller, que servisquen per a dignificar el món de les lletres falleres i per a incentivar-ne la seua creativitat, tant des del punt de vista lingüístic com literari, i a acostar el món cultural de les falles al d’altres àmbits de la cultura, de la literatura i del coneixement en general. Per això impulsa des de fa anys el premi a la Millor Qualitat Literària Global dels llibrets de falla.
Per tal d’orientar les falles aspirants a aquest premi, el CEIC Alfons el Vell vol fer públiques les indicacions següents:
1. Les falles optaran al premi de manera lliure i voluntària. Presentaran els seus llibrets en temps i forma, seguint les indicacions de la convocatòria.
2. El jurat valorarà que les publicacions incloguen tant la prosa com el vers, en les formes i amb els continguts que es consideren convenients, i molt especialment la intenció d’evitar tòpics i clixés que no aporten cap caràcter d’actualitat als textos, especialment en els poemes dedicats a les falleres.
També es valorarà positivament el plantejament original, innovador, enginyós i càustic, de l’explicació de la falla; i l’aportació d’articles que amplien el coneixement del món de les falles, del seu entorn, del seu patrimoni artístic, lúdic o humà; la seua història, costums, anecdotari, etc, tant en l’actualitat com en la seua evolució temporal. No s’hauria de perdre de vista que estem produint literatura a partir del món faller, i no estudis erudits de caràcter acadèmic.
3. Així, les valoracions efectuades pel jurat i el seu dictamen contemplaran tres apartats: l’explicació de la falla; els textos poètics (els dedicats a les falleres en primer lloc); i les col·laboracions literàries en general (articles de caràcter divers).
4. El jurat podrà ressaltar, en la mateixa acta on es farà pública la seua decisió, aspectes que, per la seua qualitat, considere d’especial interès, a pesar que s’incloguen en llibres que no hagen resultat guanyadors.
5. Les persones que compondran el jurat seran designades pel CEIC Alfons el Vell. Tots els punts anteriors són orientacions globals. Qualsevol particularitat derivada dels llibrets en concret es resoldran per majoria i segons els criteris establerts pel propi jurat.


CEIC Alfons el Vell, gener de 2024

CEIC
CEIC