Catàleg de la premsa comarcal a la safor (1880-1982)

Gabriel Garcia Frasquet

El present llibre és un conscienciós compendi d’informacions hemerogràfiques molt variades que van des de l’acta puntual de les circumstàncies en què nasqué, visqué i morí cada periòdic fins a les referències biogràfiques dels editors, directors i redactors; sense que hi manquen notes referents a la influència que exercien sobre els seus conciutadans, els vaivens de les lluites polítiques, les fluctuacions de l’economia o els esdeveniments de la vida comunitària.


1988. Edició rustica 424 pàgines. ISBN: 84-86927-03-X.