Desenvolupament i urbanisme a Gandia

Jeroni Banyuls

El llibre abasta harmònicament des de l’anàlisi demogràfica general a l’estudi de l’espai urbà. Estudia Gandia des d’una doble vessant: d’una part, com espai urbà delimitat; i d’altra, dins l’espai comarcal mitjançant la projecció espacial dels components demogràfics i econòmics i el seu paper de centralitat en el medi que l’envolta.


1986. Edició rustica 110 pàgines. ISBN: 84-505-4613-3.