Joan Climent, poeta i ciutadà

Gabriel García Frasquet

Perfil literari i humà de Joan Climent, poeta destacat, pont entre generacions i figura clau de la cultura a Gandia al llarg de més de mig segle.


2005. Edició rustica 32 pàgines. ISBN: 84-86927-83-8