L'arxiu Parroquial de Santa Maria la Major d'Oliva

Josep M. Cruselles, Rafael Narbona, Manuel Chinea, Immaculada Asíns

A partir dels seus fons arxivístics queda garantida l’accessibilitat a aquest arxiu parroquial, el qual possibilita no solament el coneixement d’un important fons documental sinó que, a més, permet de conèixer de forma continuada l’estat de l’evolució social, econòmica i demogràfica de la ciutat d’Oliva i la seua estructura religiosa.


1986. Edició rustica 80 pàgines. ISBN: 84-505-4615-X.