Les Comarques Centrals a debat

AADD

Aquesta és la primera publicació sobre les Comarques Centrals Valencianes: la transcripció del debat organitzat pel CEIC Alfons el Vell a l’ajuntament de Gandia, el 3 d’abril de 1992, on es va posar de manifest la gran sensibilitat i l’interès que el projecte suscità entre els responsables polítics de les ciutats capçaleres de comarca.


1993. Edició rustica 40 pàgines. ISBN: .