Lluís Català: l'home i l'escriptura

Joan M. Monjo

Llibre que tracta de la vida de Lluís Català i Serra i, especialment, de la seua tasca d’impulsor de la primera premsa comarcal, impressor, llibreter, poeta… Un personatge clau en la vida cultural de Gandia en les dues darreres dècades del segle XIX i les primeres del segle XX.


1985. Edició rustica 118 pàgines. ISBN: 84-505-2481-4.