Sant Jeroni de Cotalba: desintegració feudal i vida monàstica (segles XVIII-XIX)

Jesús E. Alonso

El llibre s’estructura bàsicament en dues parts: la primera analitza el monestir com una entitat senyorial; la segona incideix especialment en el seu caràcter eclesiàstic. Això significa estudiar unes determinades relacions de producció, on la comunitat ocupa un lloc propi de l’estament privilegiat al qual pertany.


1988. Edició rustica 288 pàgines. ISBN: 84-86927-00-5.