Visualitat en la Història de l’Art Cicle de conferències.
“La vida de les imatges. Estudis sobre visualitat en la Història de l’Art”
Gandia, dies 25 de febrer, 4 i 11 de març de 2009. Cicle La vida de les imatges

El professor Garcia Mahiques, en una intervenció preliminar, va introduir l’objectiu de les intervencions al voltant de la distinció entre imatge conceptual i narrativa, per anar més enllà de la interpretació estilística i posar la càrrega significant de la imatge en el seu context històric.

Dia 25 de febrer. Conferència de Mª Àngels Martí Bonafé (Universitat de València).
“La interpretació de la imatge en la Cultura Ibérica: iconografia conceptual i iconografia narrativa”.

Martí Bonafé va mostrar, a través de diversos elements —escultura, santuaris, ceràmica— la configuració d’una complexa cultura des del segle VI aC, organitzada en nuclis urbans.

Simone Weil, Denes, Alfons el Vell Simone Weil, Denes, Alfons el Vell Simone Weil, Denes, Alfons el Vell Simone Weil, Denes, Alfons el Vell

Dia 4 de març. Conferència de Juan Vicente Garcia Marsilla (Universitat de València).
“El banquet en imatges. La cuina i la taula en l’art medieval”.

Garcia Marsilla va explicitar la formació d’una cultura del menjar medieval, a partir de la base alimentària, la cuina de rics i pobres, els receptaris i l’etiqueta a taula, entre altres aspectes.

Garcia Marsilla Garcia Marsilla Garcia Marsilla Garcia Marsilla

Dia 11 de març. Conferència Rafael Sánchez Millán (Universitat de València)”Crist Crucificat com a imatge conceptual. La visualitat dels crucificats valencians“.

Sánchez Millán va desenvolupar una anàlisi del contrast entre la realitat històrica de la crucifixió i la seua representació plàstica, la seua evolució temàtica i la seua concreció en terres valencianes.

Sánchez Millán Sánchez Millán Sánchez Millán Sánchez Millán Les conferències van comptar amb un públic fidel, alguns breus col·loquis i una general recepció positiva del cicle. < anterior posterior > © CEIC Alfons el Vell, Gandia

admin

admin